Veelgestelde vragen

Rente

De rente in mijn voorstel is hoger dan op passeerdatum, welke rente krijg ik?

Is de rente op de dag dat je de hypotheekakte tekent bij de notaris lager dan de rente in het kredietvoorstel? Dan ontvang je bij Venn Hypotheken die laagste rente. Andersom gaat het ook op; als de rente op de dag van passeren hoger of gelijk is, dan houd je gewoon de rente zoals afgesproken in het kredietvoorstel.

Hoe werkt het?
Op de datum dat wij jouw hypotheekaanvraag ontvangen, wordt het rentetarief bepaald aan de hand van het dan geldende renteblad. Je ontvangt de rente die hoort bij de tariefklasse die voor jouw lening van toepassing is. Deze rente staat in het kredietvoorstel.

Als het rentetarief lager is op de datum dat je lening passeert bij de notaris, ontvang je deze lagere rente en geldt voor jou het renteblad van die betreffende datum. Je ondertekent bij de notaris gewoon de akte met de hypotheekrente uit het kredietvoorstel. Je ontvangt enkele dagen later een brief waarin wij bevestigen welke rente wij aanhouden.

Alle tariefklassen en daarbij behorende rentetarieven vastgelegd in het renteblad zijn van toepassing tijdens de door jou gekozen rentevastperiode. Je rentetarief wordt per leningdeel vastgelegd. Heb je meerdere leningdelen, kan het zijn dat verschillende rentetabellen van toepassing zijn.

Op deze pagina vind je meer informatie en een aantal voorbeelden.

Kan ik de rente verlagen als de waarde van mijn woning is gestegen?

Dat is mogelijk als je een taxatierapport (niet ouder dan 6 maanden vanaf moment van verzoek) laat opstellen.

Het resterende hypotheekbedrag wordt dan gedeeld door de nieuwe marktwaarde van je woning. Je berekent zo de lening/waarde verhouding. Dit percentage bepaalt in welke tariefklasse je hypotheek valt.

Op het moment dat het rentetarief wordt vastgelegd, maken wij een foto van het voor jou geldende renteblad. Alle tariefklassen en daarbij behorende rentetarieven vastgelegd in dit renteblad zijn van toepassing tijdens de door jou gekozen rentevastperiode.

Als blijkt dat je hypotheek in een lagere tariefklasse valt, dan zullen wij de rente wijzigen.

Wanneer ontvang ik een verlengingsvoorstel?

Uiterlijk 3 maanden voor de einddatum van je renteherzieningsdatum ontvang je een aanbod voor een verlengingsvoorstel.

Welke rente krijg ik op renteverlengingsdatum?

Is de hypotheekrente voor je lening op het moment van renteherzieningsdatum lager dan de rente zoals vermeld in het verlengingsvoorstel dan krijg je deze lagere rente. Is de rente gelijk of hoger, dan krijg je de rente zoals vermeld in het verleningsvoorstel.

Op deze pagina vind je meer informatie en een aantal voorbeelden.

Betalingen

Wanneer vindt de incasso plaats?

De incasso van je maandtermijn vindt op de voorlaatste werkdag van de maand plaats. Wij vragen je daarom ook ervoor te zorgen dat er voldoende geld op je rekening staat. Je betaalt je maandtermijn achteraf. Dat betekent bijvoorbeeld dat met een incasso per 30 maart, je de maandtermijn van maart betaalt.

Ik kan mijn maandelijkse incasso niet meer betalen. Wat moet ik doen?

Neem hiervoor direct contact op met Hypocasso, te bereiken op 033-4229411 of via info@hypocasso.nl. Je kunt je situatie bespreken. Samen wordt gekeken naar mogelijke oplossingen.

Ik wil de incasso op een andere dag laten plaatsvinden. Kan dat?

Dit is helaas niet mogelijk. De incasso vindt altijd plaats op de voorlaatste werkdag van de maand.

Hoe kan ik mijn bankrekeningnummer wijzigen?

Je kunt dit heel makkelijk doen via mijnhypotheekonline. Vul het formulier in en druk op de knop ‘verzenden’. Je ontvangt binnen enkele dagen een SEPA machtiging van ons. Deze kun je vervolgens invullen, ondertekenen en terugsturen met een kopie van je bankafschrift waaruit blijkt dat het rekeningnummer op jouw naam staat.

Maandbedrag

Hoe kan ik mijn maandbedrag verhogen?

Je kunt hiervoor een verzoek indienen via info@stater.nl. Vermeld hierbij altijd je leningnummer en wat het nieuwe bedrag moet worden.
De verhoging wordt dan aangewend als extra aflossing op je lening.

Wanneer start de betaling van het nieuwe maandbedrag?

Je ontvangt altijd een bevestiging van het nieuwe maandbedrag. Hierin staat wanneer de nieuwe maandtermijn start. In ieder geval gaat de nieuwe termijn altijd op de eerste van de maand in. Je betaalt per maand achteraf. Dat betekent dat pas een maand later dan de ingangsdatum van je nieuwe maandtermijn de nieuwe maandtermijn wordt geïncasseerd.

Bouwdepot

Hoe kan ik een nota laten uitbetalen?

Je kunt nota’s heel makkelijk uploaden via mijnhypotheekonline. Hier vind je ook een actueel overzicht van je bouwdepot tegoed.

Is het mogelijk dat mijn bouwdepot wordt verlengd?

Je kunt je bouwdepot verlengen met 6 maanden. Je kunt hiervoor een verzoeken indienen door een mail te sturen naar info@stater.nl. Vergeet niet je leningnummer te vermelden.

Al mijn verbouwingswerkzaamheden zijn uitgevoerd en er is nog een bedrag in mijn bouwdepot. Kan ik dit bedrag ontvangen?

Dat is mogelijk tot een bedrag van € 5.000. Is dit bedrag hoger dan € 5.000, dan wordt dit op de hoofdsom van je lening afgelost.

Welke rente wordt er over mijn bouwdepot vergoed?

Je ontvangt over het tegoed van je bouwdepot een rente die gelijk is aan je hypotheekrente – 1%.

Aflossen

Hoeveel kan ik per jaar extra aflossen?

Je kunt maximaal 15% per kalenderjaar aflossen. Hierbij wordt uitgegaan van de oorspronkelijke hoofdsom van je lening.

Hoe kan ik extra aflossen?

Je kunt dit overmaken op bankrekeningnummer NL44ABNA0408254726 onder vermelding van ‘extra aflossing’ en je leningnummer. Heb je verschillende leningdelen, vermeld dan ook van welk leningdeel afgelost moet worden.

Als je meer overmaakt dan het toegestane boetevrije bedrag is het mogelijk dat er boeterente in rekening wordt gebracht. Dat wordt dan in mindering gebracht op de extra aflossing. Je ontvangt altijd een bevestiging met een overzicht van de nieuwe gegevens en je nieuwe maandtermijn.

Je kunt ook heel makkelijk extra aflossen via mijnhypotheekonline. Je kunt zelf je aflossing ingeven, je nieuwe maandlasten bekijken en via iDEAL betalen.

Wat gebeurt er als ik een extra aflossing heb gedaan? Verandert mijn maandbedrag?

De verwerking van het bedrag vindt uiterlijk 2 weken na ontvangst van het bedrag plaats. Een eventuele boeterente (indien er meer dan het toegestane boetevrije bedrag wordt overgemaakt) wordt verrekend. Je ontvangt een bevestiging met hierin je nieuwe leninggegevens en je nieuwe maandtermijn. Ook op mijnhypotheekonline kun je jouw gegevens raadplegen. In verband met de verwerkingstijd kun je de aflossing niet gelijk zien.

Wanneer kan ik mijn volledige hypotheek boetevrij aflossen?

Je kunt boetevrij aflossen:
– Op de renteherzieningsdatum van je lening;
– Indien er een uitkering komt uit een verpande levensverzekering en/of overlijdensrisicoverzekering.
– Bij verkoop van je woning.
– Als voor verlenen van hoofdelijk ontslag een verplichte aflossing moet plaatsvinden.
– Op de einddatum van je lening.

Wat gebeurt er als ik mijn hypotheek volledig heb afgelost?

Je ontvangt hiervan een bevestiging. De notaris zorgt dat de hypotheek wordt verwijderd uit het hypothekenregister. De betaling van je maandtermijn wordt automatisch stopgezet.

Uiterlijk 6 weken na algehele aflossing van je lening ontvang je de jaaropgave.

NHG (Nationale Hypotheek Garantie)

Wat is NHG (Nationale Hypotheek Garantie)

NHG staat voor ‘Nationale Hypotheek Garantie’ en wordt verstrekt door Stichting Waarborgfonds Eigen Woning. Je kunt NHG krijgen als je een hypotheek afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. Kies je voor een woning met NHG dan beperk je de financiële risico’s. Nu, maar ook in de toekomst.

Vangnet als je de hypotheek niet meer kunt betalen
Het leven loopt soms anders dan je van tevoren had verwacht. Veranderingen, zoals scheiding, arbeidsongeschiktheid, ontslag of overlijden, kunnen grote invloed hebben op je financiële situatie. Het wordt dan lastig om je hypotheek te betalen en verkoop van de woning kan dan soms de enige optie zijn. Dan kan er een tekort ontstaan, omdat de opbrengst lager is dan het bedrag dat je nog moet terugbetalen. Met NHG beperk je de financiële gevolgen en heb je in deze vervelende periode een vangnet waarop je kunt vertrouwen. Als de opbrengst van je woning namelijk lager is dan de uitstaande hypotheek, kan NHG jou deze restschuld kwijtschelden. Voorwaarde is wel dat je er alles aan hebt gedaan om de schuld zo klein mogelijk te houden en dat je voldoet aan de voorwaarden die het Waarborgfonds stelt.

Voordelig
Wanneer je een hypotheek afsluit met NHG, betaal je een lagere hypotheekrente. Dat betekent dat je jaarlijks honderden euro’s kunt besparen. Voor een hypotheek met de veiligheid van NHG betaal je eenmalig een premie van 1% over het totale hypotheekbedrag. Je kunt die premie in veel gevallen meefinancieren. Omdat de NHG-premie aftrekbaar is van de belasting en je een lagere rente betaalt, heb je deze kosten snel terugverdiend.

Wil je graag meer informatie over de Nationale Hypotheek Garantie? Bekijk dit filmpje of lees meer op www.nhg.nl. Uiteraard kun je met vragen ook altijd terecht bij een adviseur bij jou in de buurt.

Wanneer kan ik een hypotheek met NHG krijgen?

U kunt een hypotheek met NHG afsluiten als u een woning koopt of als u een tweede hypotheek afsluit voor een verbouwing.

Bent u zzp’er of flexwerker dan kan ook u een hypotheek met NHG afsluiten. Lees meer op www.nhg.nl/Consument/NHG-afsluiten

Let op: een hypotheek met NHG kan bij Venn Hypotheken alleen als u de jaarcijfers van de laatste 3 kalenderjaren kunt overleggen.

Wat kost NHG?

Voor een hypotheek met de veiligheid van NHG betaalt u eenmalig een premie van 1% over het totale hypotheekbedrag. U kunt de premie in veel gevallen meefinancieren. Omdat de NHG-premie aftrekbaar is van de belasting en u met NHG een lagere rente betaalt, heeft u deze kosten snel terugverdiend.

Hoeveel kan ik lenen met NHG?

Het maximale aankoopbedrag is gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. Per 1 januari 2018 mag het aankoopbedrag van uw woning maximaal € 265.000 zijn. Voor woningen waarin geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen, stijgt de NHG kostengrens naar maximaal €280.900.

Wijzigingen aan mijn hypotheek

Mijn partner en ik gaan scheiden. Hoe vraag ik ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid aan?

Wij adviseren je contact op te nemen met een financieel adviseur. Je financiële situatie zal gaan veranderen en het is belangrijk dat alles goed op een rijtje wordt gezet. Je financieel adviseur zal de aanvraag bij ons indienen. Voor de beoordeling van het hoofdelijk ontslag wordt er opnieuw getoetst of de hypotheeklasten gedragen kunnen worden. Hiervoor zijn inkomensgegevens nodig, maar ook echtscheidingsbescheiden.

Ik wil gaan verbouwen. Hoe vraag ik een tweede hypotheek aan?

Je gaat hiervoor naar je financieel adviseur. Het is uiteraard mogelijk dat je aanvraag wordt ingediend door dezelfde adviseur als bij de eerste hypotheek. Hij zal de mogelijkheden met je bespreken en een aanvraag indienen.

Hoe pas ik de tenaamstelling aan van mijn hypotheek?

Indien er sprake is van hoofdelijk ontslag en overlijden dan wordt de tenaamstelling automatisch aangepast na beoordeling. Je ontvangt hiervan altijd een bevestiging.

Voor andere verzoeken kun je een mail sturen naar info@stater.nl. Vergeet niet je leningnummer te vermelden.

Waar kan ik een overlijden melden?

Je kunt een mail sturen naar info@stater.nl. Vergeet hierbij niet het leningnummer te melden. Wij nemen je verzoek dan zo spoedig mogelijk in behandeling. Vaak zijn extra documenten benodigd. Je ontvangt hiervan dan bericht.

Ik wil de hypotheekconstructie wijzigen. Hoe kan ik dit regelen?

Wij adviseren je in dit geval contact op te nemen met je financieel adviseur. Hij kijkt dan samen met jou naar de mogelijkheden.

Moet ik kosten betalen voor het wijzigen van mijn hypotheek?

Ja, voor het wijzigen van je hypotheek wordt € 150 in rekening gebracht.

Ik wil mijn woning verhuren, mag dit?

Het is niet toegestaan je woning te verhuren.

Indien er sprake is van verhuur onder de Leegstandswet is er een mogelijkheid om de woning te verhuren. Wij adviseren je dit te bespreken met je financieel adviseur.

Energiebesparende voorzieningen

Wat wordt verstaan onder energiebesparende maatregelen?

Bij je aanvraag is er al een specificatie opgegeven van de door jou aan te brengen energiebesparende maatregelen. Hierbij moet sprake zijn van een aantoonbare vermindering van de energiekosten. Het gaat daarbij dan bijvoorbeeld om het plaatsen zonnecollectoren, dakisolatie of het plaatsen van een hr-ketel.

Kan ik mijn hypotheek verhogen voor eerdere investeringen op het gebied van energiebesparing?

Je hebt al eerder energiebesparende maatregelen getroffen in je woning. Dan kun je deze achteraf niet meer financieren via je hypotheek bij Venn Hypotheken. Alleen nieuwe energiebesparende maatregelen worden gefinancierd.

Mag ik het restant op mijn bouwdepot gebruiken voor andere verbouwingen?

Nee, dat is niet mogelijk.

De geplande energiebesparende voorzieningen zijn goedkoper. Of je hebt deze slechts gedeeltelijk uitgevoerd. En er blijft nog een bedrag over op je bouwdepot. Dit bedrag kun je dan niet gebruiken voor andere verbouwingen en moet je extra aflossen op je hypotheek.

Kies je ervoor de energiebesparende maatregelen uiteindelijk toch niet door te voeren? Ook dan verwerken wij het bedrag op het bouwdepot als extra aflossing op je hypotheek.

MijnHypotheekOnline

Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat moet ik doen?

Je kunt hier een nieuw wachtwoord aanvragen. Je ontvangt dan op je e-mailadres een nieuwe link voor het instellen van het wachtwoord.

Ik denk dat de gegevens niet kloppen die ik op MijnHypotheekOnline zie staan. Wat kan ik doen?

Je kunt hiervoor een mail sturen naar info@stater.nl. Vergeet niet je leningnummer te vermelden.

Kan ik mijn jaaropgave raadplegen?

Ja, deze kun je heel makkelijk via mijnhypotheekonline raadplegen onder het tabje ‘documenten’.

Algemene voorwaarden

Waar kan ik de algemene voorwaarden raadplegen?

De algemene voorwaarden zijn met je kredietaanbod meegestuurd. Je kunt deze ook vinden op de site of op mijnhypotheekonline.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Je kunt een klacht indienen via ckm@stater.nl. Graag hierbij je leningnummer vermelden en de omschrijving van je klacht. Wij nemen je klacht met zorgvuldigheid in behandeling.

Vind een adviseur bij jou in de buurt

Een Venn hypotheek kun je krijgen bij een zorgvuldig geselecteerde groep onafhankelijke hypotheekadviseurs. Zij helpen je van aanvraag tot passeren van de hypotheek.

Vul hieronder je postcode in en vind een adviseur bij jou in de buurt.

Geen juiste postcode ingevuld, vul je postcode als volgt in: 1234AA
terug

Neem contact met mij op

Vul het onderstaande formulier in en neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Vul je volledige naam in. Dit veld is verplicht.

Vul je e-mailadres in. Dit veld is verplicht.

Vul je telefoonnummer in. Dit veld is optioneel.

Je e-mail is verstuurd, er wordt zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen.