Veelgestelde vragen

Rente

De rente in mijn voorstel is hoger dan op passeerdatum, welke rente krijg ik?

U krijgt het laagste van het rentetarief genoemd in het kredietvoorstel en het tarief op moment van passeren.

Op het moment dat het rentetarief wordt vastgelegd, maken wij een foto van het voor u geldende renteblad. Alle tariefklassen en daarbij behorende rentetarieven vastgelegd in dit renteblad zijn van toepassing tijdens de door u gekozen rentevastperiode.

Kan ik de rente verlagen als de waarde van mijn woning is gestegen?

Dat is mogelijk als u een taxatierapport (niet ouder dan 6 maanden vanaf moment van verzoek) laat opstellen.

Het resterende hypotheekbedrag wordt dan gedeeld door de nieuwe marktwaarde van uw woning. U berekent zo de lening/waarde verhouding. Dit percentage bepaalt in welke tariefklasse uw hypotheek valt.

Op het moment dat het rentetarief wordt vastgelegd, maken wij een foto van het voor u geldende renteblad. Alle tariefklassen en daarbij behorende rentetarieven vastgelegd in dit renteblad zijn van toepassing tijdens de door u gekozen rentevastperiode.

Als blijkt dat uw hypotheek in een lagere tariefklasse valt, dan zullen wij de rente wijzigen.

Wanneer ontvang ik een verlengingsvoorstel?

Uiterlijk 3 maanden voor de einddatum van uw renteherzieningsdatum ontvangt u een aanbod voor een verlengingsvoorstel.

Welke rente krijg ik op renteverlengingsdatum?

Is de hypotheekrente voor uw lening op het moment van renteherzieningsdatum lager dan de rente zoals vermeld in het verlengingsvoorstel dan krijgt u deze rente.

Betalingen

Wanneer vindt de incasso plaats?

De incasso van uw maandtermijn vindt op de voorlaatste werkdag van de maand plaats. Wij vragen u daarom ook ervoor te zorgen dat er voldoende geld op uw rekening staat. U betaalt uw maandtermijn achteraf. Dat betekent bijvoorbeeld dat met een incasso per 30 maart, u uw maandtermijn van maart betaalt.

Ik kan mijn maandelijkse incasso niet meer betalen. Wat moet ik doen?

Neemt u hiervoor direct contact op met Hypocasso, te bereiken op 033-4229411 of via info@hypocasso.nl. U kunt uw situatie bespreken en er wordt samen met u gekeken naar mogelijke oplossingen.

Ik wil de incasso op een andere dag laten plaatsvinden. Kan dat?

Dit is niet mogelijk. De incasso vindt altijd plaats op de voorlaatste werkdag van de maand.

Hoe kan ik mijn bankrekeningnummer wijzigen?

U kunt dit heel gemakkelijk doen via mijnhypotheekonline. Vul het formulier in en druk op de knop ‘verzenden’. U ontvangt binnen enkele dagen een SEPA machtiging van ons. Deze kunt u vervolgens invullen, ondertekenen en terugsturen met een kopie van uw bankafschrift waaruit blijkt dat het rekeningnummer op uw naam staat.

Maandbedrag

Hoe kan ik mijn maandbedrag verhogen?

U kunt hiervoor een verzoek indienen via info@stater.nl. Noemt u altijd uw leningnummer en wat het nieuwe bedrag moet worden.
De verhoging wordt dan aangewend als extra aflossing op uw lening.

Wanneer start de betaling van het nieuwe maandbedrag?

U ontvangt altijd een bevestiging van het nieuwe maandbedrag. Hierin staat wanneer de nieuwe maandtermijn start. In ieder geval gaat de nieuwe termijn altijd op de eerste van de maand in. U betaalt per maand achteraf. Dat betekent dat pas een maand later dan de ingangsdatum van uw nieuwe maandtermijn de nieuwe maandtermijn wordt geïncasseerd.

Bouwdepot

Hoe kan ik een nota laten uitbetalen?

U kunt dit heel gemakkelijk doen via mijnhypotheekonline. Ook kunt u hier uw nota’s uploaden. Op de site staat hiervoor een duidelijke instructie.

Is het mogelijk dat mijn bouwdepot wordt verlengd?

U kunt uw bouwdepot verlengen met 6 maanden. U kunt hiervoor een verzoeken indienen door een mail te sturen naar info@stater.nl. Vergeet niet uw leningnummer te vermelden.

Al mijn verbouwingswerkzaamheden zijn uitgevoerd en er is nog een bedrag in mijn bouwdepot. Kan ik dit bedrag ontvangen?

Dat is mogelijk tot een bedrag van € 5.000. Is dit bedrag hoger dan € 5.000, dan wordt dit op de hoofdsom van uw lening afgelost.

Welke rente wordt er over mijn bouwdepot vergoed?

U ontvangt over het tegoed van uw bouwdepot een rente die gelijk is aan uw hypotheekrente – 1%.

Aflossen

Hoeveel kan ik per jaar extra aflossen?

U kunt maximaal 15% per kalenderjaar aflossen. Hierbij wordt uitgegaan van de oorspronkelijke hoofdsom van uw lening.

Hoe kan ik extra aflossen?

U kunt dit overmaken op bankrekeningnummer NL44ABNA0408254726 onder vermelding van ‘extra aflossing’ en uw leningnummer.

Als u meer overmaakt dan het toegestane boetevrije bedrag is het mogelijk dat er boeterente in rekening wordt gebracht. Dat wordt dan in mindering gebracht op de extra aflossing. U ontvangt altijd een bevestiging met een overzicht van de nieuwe gegevens en uw nieuwe maandtermijn.

U kunt ook heel makkelijk extra aflossen via mijnhypotheekonline. U kunt zelf uw aflossing ingeven en via iDEAL betalen.

Wat gebeurt er als ik een extra aflossing heb gedaan? Verandert mijn maandbedrag?

De verwerking van het bedrag vindt uiterlijk 2 weken na ontvangst van het bedrag plaats. Een eventuele boeterente (indien er meer dan het toegestane boetevrije bedrag wordt overgemaakt) wordt verrekend. U ontvangt een bevestiging met hierin uw nieuwe leninggegevens en uw nieuwe maandtermijn. Ook op mijnhypotheekonline kunt u uw gegevens raadplegen. Houdt u er rekening mee dat u de aflossing niet gelijk kunt zien. Wacht u dus altijd uw bevestiging af.

Wanneer kan ik mijn volledige hypotheek boetevrij aflossen?

U kunt boetevrij aflossen:
– Op de renteherzieningsdatum van uw lening;
– Indien er een uitkering komt uit een verpande levensverzekering en/of overlijdensrisicoverzekering.
– Bij verkoop van uw woning.
– Als voor verlenen van hoofdelijk ontslag een verplichte aflossing moet plaatsvinden.
– Op de einddatum van uw lening.

Wat gebeurt er als ik mijn hypotheek volledig heb afgelost?

U ontvangt hiervan een bevestiging. De notaris zorgt dat de hypotheek wordt verwijderd uit het hypothekenregister. De betaling van uw maandtermijn wordt automatisch stopgezet.

Uiterlijk 6 weken na algehele aflossing van uw lening ontvangt u de jaaropgave.

NHG (Nationale Hypotheek Garantie)

Wat is NHG (Nationale Hypotheek Garantie)

NHG staat voor ‘Nationale Hypotheek Garantie’ en wordt verstrekt door Stichting Waarborgfonds Eigen Woning. U kunt NHG krijgen als u een hypotheek afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. Kiest u voor een woning met NHG dan beperkt u de financiële risico’s. Nu, maar ook in de toekomst.

Vangnet als u uw hypotheek niet meer kunt betalen
Het leven loopt soms anders dan u van tevoren had verwacht. Veranderingen, zoals scheiding, arbeidsongeschiktheid, ontslag of overlijden, kunnen grote invloed hebben op uw financiële situatie. Het wordt dan lastig om uw hypotheek te betalen en verkoop van de woning kan dan soms de enige optie zijn. Dan kan er een tekort ontstaan, omdat de opbrengst lager is dan het bedrag dat u nog moet terugbetalen. Met NHG beperkt u de financiële gevolgen en heeft u in deze vervelende periode een vangnet waarop u kunt vertrouwen. Als de opbrengst van uw woning namelijk lager is dan de uitstaande hypotheek, kan NHG u deze restschuld kwijtschelden. Voorwaarde is wel dat u er alles aan hebt gedaan om de schuld zo klein mogelijk te houden en dat u voldoet aan de voorwaarden die het Waarborgfonds stelt.

Voordelig
Wanneer u uw hypotheek afsluit met NHG, betaalt u een lagere hypotheekrente. Dat betekent dat u jaarlijks honderden euro’s kunt besparen. Voor een hypotheek met de veiligheid van NHG betaalt u eenmalig een premie van 1% over het totale hypotheekbedrag. U kunt die premie in veel gevallen meefinancieren. Omdat de NHG-premie aftrekbaar is van de belasting en u een lagere rente betaalt, heeft u deze kosten snel terugverdiend.

Wilt u graag meer informatie over de Nationale Hypotheek Garantie? Bekijk dit filmpje of lees meer op www.nhg.nl. Uiteraard kunt u met vragen ook altijd terecht bij een adviseur bij u in de buurt.

Wanneer kan ik een hypotheek met NHG krijgen?

U kunt een hypotheek met NHG afsluiten als u een woning koopt of als u een tweede hypotheek afsluit voor een verbouwing.

Bent u zzp’er of flexwerker dan kan ook u een hypotheek met NHG afsluiten. Lees meer op www.nhg.nl/Consument/NHG-afsluiten

Let op: een hypotheek met NHG kan bij Venn Hypotheken alleen als u de jaarcijfers van de laatste 3 kalenderjaren kunt overleggen.

Wat kost NHG?

Voor een hypotheek met de veiligheid van NHG betaalt u eenmalig een premie van 1% over het totale hypotheekbedrag. U kunt de premie in veel gevallen meefinancieren. Omdat de NHG-premie aftrekbaar is van de belasting en u met NHG een lagere rente betaalt, heeft u deze kosten snel terugverdiend.

Hoeveel kan ik lenen met NHG?

Het maximale aankoopbedrag is gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. Per 1 januari 2018 mag het aankoopbedrag van uw woning maximaal € 265.000 zijn. Voor woningen waarin geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen, stijgt de NHG kostengrens naar maximaal €280.900.

Wijzigingen aan mijn hypotheek

Mijn partner en ik gaan scheiden. Hoe vraag ik ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid aan?

Wij adviseren u contact op te nemen met een financieel adviseur. Uw financiële situatie zal gaan veranderen en het is belangrijk dat voor u alles goed op een rijtje wordt gezet. Uw financieel adviseur zal de aanvraag bij ons indienen. Voor de beoordeling van het hoofdelijk ontslag wordt er opnieuw getoetst of de hypotheeklasten gedragen kunnen worden. Hiervoor zijn inkomensgegevens nodig, maar ook echtscheidingsbescheiden.

Ik wil gaan verbouwen. Hoe vraag ik een tweede hypotheek aan?

U gaat hiervoor naar uw financieel adviseur. Het is uiteraard mogelijk dat uw aanvraag wordt ingediend door dezelfde adviseur als bij de eerste hypotheek. Hij zal met u de mogelijkheden bespreken en hiervoor een aanvraag indienen.

Hoe pas ik de tenaamstelling aan van mijn hypotheek?

Indien er sprake is van hoofdelijk ontslag en overlijden dan wordt de tenaamstelling automatisch aangepast na beoordeling. U ontvangt hiervan altijd een bevestiging.

Voor andere verzoeken kunt u een mail sturen naar info@stater.nl. Vergeet niet uw leningnummer te vermelden.

Waar kan ik een overlijden melden?

U kunt een mail sturen naar info@stater.nl. Vergeet hierbij niet het leningnummer te melden. Wij nemen uw verzoek dan zo spoedig mogelijk in behandeling. Vaak zijn extra documenten benodigd. U ontvangt hiervan dan bericht.

Ik wil de hypotheekconstructie wijzigen. Hoe kan ik dit regelen?

Wij adviseren u in dit geval contact op te nemen met uw financieel adviseur. Hij kijkt dan samen met u naar de mogelijkheden.

Moet ik kosten betalen voor het wijzigen van mijn hypotheek?

Ja, voor het wijzigen van uw hypotheek wordt € 150 in rekening gebracht.

Ik wil mijn woning verhuren, mag dit?

Het is niet toegestaan uw woning te verhuren.

Indien er sprake is van verhuur onder de Leegstandswet is er een mogelijkheid om de woning te verhuren. Wij adviseren u dit te bespreken met uw financieel adviseur.

Energiebesparende voorzieningen

Kan ik mijn hypotheek verhogen voor eerdere investeringen op het gebied van energiebesparing?

U heeft al eerder energiebesparende maatregelen getroffen in uw woning. Dan kunt u deze achteraf niet meer financieren via uw hypotheek bij Venn Hypotheken. Alleen nieuwe energiebesparende maatregelen worden gefinancierd.

Mag ik het restant op mijn bouwdepot gebruiken voor andere verbouwingen?

Nee, dat is niet mogelijk.

De geplande energiebesparende voorzieningen zijn goedkoper. Of u heeft deze slechts gedeeltelijk uitgevoerd. En er blijft nog een bedrag over op uw bouwdepot. Dit bedrag kunt u dan niet gebruiken voor andere verbouwingen en moet u extra aflossen op uw hypotheek.

Kiest u ervoor de energiebesparende maatregelen uiteindelijk toch niet door te voeren? Ook dan verwerken wij het bedrag op het bouwdepot als extra aflossing op uw hypotheek.

Wat wordt verstaan onder energiebesparende maatregelen?

Bij uw aanvraag is er al een specificatie opgegeven van de door u aan te brengen energiebesparende maatregelen. Hierbij moet sprake zijn van een aantoonbare vermindering van de energiekosten. Het gaat daarbij dan bijvoorbeeld om het plaatsen zonnecollectoren, dakisolatie of het plaatsen van een hr-ketel.

MijnHypotheekOnline

Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat moet ik doen?

U kunt hier een nieuw wachtwoord aanvragen. U ontvangt dan op uw e-mailadres een nieuwe link voor het instellen van het wachtwoord.

Ik denk dat de gegevens niet kloppen die ik op MijnHypotheekOnline zie staan. Wat kan ik doen?

U kunt hiervoor een mail sturen naar info@stater.nl. Vergeet niet uw leningnummer te vermelden.

Kan ik mijn jaaropgave raadplegen?

Ja, deze kunt u heel gemakkelijk via mijnhypotheekonline raadplegen.

Algemene voorwaarden

Waar kan ik de algemene voorwaarden raadplegen?

De algemene voorwaarden zijn met uw kredietaanbod meegestuurd. U kunt deze ook vinden op deze site of op mijnhypotheekonline.

Hoe kan ik een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen via ckm@stater.nl. Graag hierbij uw leningnummer vermelden en de omschrijving van uw klacht. Wij nemen uw klacht met zorgvuldigheid in behandeling.

Vind een adviseur bij jouw in de buurt

Een Venn hypotheek kun je krijgen bij een zorgvuldig geselecteerde groep onafhankelijke hypotheekadviseurs. Zij helpen je van aanvraag tot passeren van de hypotheek.

Vul hieronder je postcode in en vind een adviseur bij jouw in de buurt.

Geen juiste postcode ingevuld, vul je postcode als volgt in: 1234AA
terug

Neem contact met mij op

Vul het onderstaande formulier in en neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Vul je volledige naam in. Dit veld is verplicht.

Vul je e-mailadres in. Dit veld is verplicht.

Vul je telefoonnummer in. Dit veld is optioneel.

Je e-mail is verstuurd, er wordt zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen.