Hypotheken zonder gedoe

Een snel en soepel hypotheekproces. Dat is één van de voordelen als je een hypotheekaanvraag bij Venn indient. Goed nieuws: vanaf nu gaat het (nog) sneller en makkelijker!

Alle wijzigingen op een rij:

Bewijs eigen middelen vanaf € 12.000

Jouw klant hoeft vanaf nu eigen middelen onder het bedrag van € 12.000 niet meer aan te tonen.

Let op: voor NHG moeten eigen middelen in alle gevallen aangetoond worden om onder de regeling te vallen.

Afgesloten krediet voor eigen middelen

Wij accepteren nu ook een afgesloten krediet om eigen middelen aan te vullen. De kredietlast wordt uiteraard meegenomen in de berekening van de maximale financieringslast.

Bewijs eigen middelen i.v.m. dubbele lasten of verkoopverlies vervalt

Het aantonen van eigen middelen voor dubbele lasten en eventuele restschuld is komen te vervallen. Dit betekent dat de huidige hypotheekschuld niet meer aangetoond moet worden bij een (nog niet) verkochte woning.

Inkomen flexwerkers 100%

Het inkomen van flexwerkers wordt vanaf nu voor 100% meegenomen bij het bepalen van het toetsinkomen, dit was 80%.

Het toetsinkomen wordt vastgesteld op basis van het laagste inkomen van:

  • Het gemiddelde jaarinkomen van de laatste 3 jaar.
  • Het jaarinkomen van het laatste kalenderjaar.
  • Het huidige inkomen volgens de werkgeversverklaring.

Ook loonvervangende uitkeringen worden meegenomen bij het bepalen van het jaarinkomen.

Aflopend krediet voor restschuld nu toetsing werkelijke last

Heeft uw klant een aflopend krediet voor een restschuld? Dan toetsen wij vanaf nu op basis van werkelijke lasten in plaats van 2% van de kredietsom.

Duur erfpacht gelijk aan NHG norm

Bij woningen waarbij de grond in erfpacht is uitgegeven, mag de (resterende) duur van het recht van erfpacht vanaf nu korter zijn dan de looptijd van de (langste deel-) lening, maar niet korter dan de helft van de looptijd van de (langste deel-) lening. Als in de overeenkomst is opgenomen dat het recht van erfpacht na de (resterende) duur onvoorwaardelijk wordt verlengd, mag de looptijd zelfs korter zijn dan de helft van de looptijd van de lening.

Aantonen bankafschrift salarisbijschrijving

Is uw klant op de aanvraagdatum langer dan 6 maanden in loondienst? Dan hoeft u geen bankafschrift meer aan te tonen met salarisbijschrijving.

Neem contact met mij op

Vul het onderstaande formulier in en neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Vul je volledige naam in. Dit veld is verplicht.

Vul je e-mailadres in. Dit veld is verplicht.

Vul je telefoonnummer in. Dit veld is optioneel.

Je e-mail is verstuurd, er wordt zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen.