Win een 3D interieurontwerp

Deze actie is inmiddels afgelopen.

De winnaar van de actie is Annemarie van Litsenburg uit De Meern. Lees hier alles over het eerste gesprek dat zij had met Grego Design.


Wil jij graag een woonkamer of woonkeuken die zo past in een woonstijlmagazine? Laat je dan adviseren door een interieurarchitect! Doe mee met onze actie en win een gratis 3D interieurontwerp door Grego Design! Om kans te maken op deze supergave prijs moet je het volgende doen:

 1. Volg ons op Facebook
 2. Like de actie
 3. Geef aan waarom jij graag een interieur ontwerp wil winnen.

De meest originele inzending wordt als winnaar aangeduid.

De actie loopt tot en met 20 september 2018. Op vrijdag 21 september wordt de winnaar bekend gemaakt via Facebook.

Heb je gewonnen? Dan maakt Grego voor jou een 3D visual van je woonkamer en van je keuken als deze in je woonkamer zit! Hiervoor moet je een plattegrond met maten en minimaal 3 foto’s naar Grego mailen. Woon je in de buurt, dan kan je natuurlijk ook gewoon langs gaan bij Grego’s ontwerp studio . Let op: de foto’s en uiteindelijke 3D uitwerkingen worden gedeeld op onze Facebook pagina. Zo kunnen we de deelnemers die niet gewonnen hebben toch inspireren!

Grego van den Broek

Grego Design Studio

Mijn naam is Grego van den Broek. Sinds 2009 ontwerp ik tijdloze interieurs en moderne ruimtes. Van een kleine aanpassing tot een complexe bouwkundige ingreep! In mijn werken vloeien interieur en architectuur samen in een doordachte samenhang van elementen. Ik hecht waarde aan specifieke wensen en vertaal advies in functionele en exclusieve ontwerpen. Deze werkwijze is krachtig, persoonlijk, uniek en boven alles zichtbaar in het eindresultaat.

Wil je meer weten? Kom met mij in contact! Een eerste afspraak is altijd vrijblijvend.

 

Bezoek mijn website

Lees hier alle actievoorwaarden:

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Win een interieurontwerp’ (hierna ‘actie’) van Venn Hypotheken, Claudius Prinsenlaan 111, 4817 HC Breda (hierna ‘Venn Hypotheken’).
 • Venn Hypotheken behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijs, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Venn Hypotheken daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door Venn Hypotheken bekend worden gemaakt via deze actiepagina.
 • Venn Hypotheken en daar aan gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op deze actie pagina of enige hieraan gelinkte sites, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Venn Hypotheken.
 • Venn Hypotheken is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de actie. Venn Hypotheken draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. Venn Hypotheken is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Venn Hypotheken is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.
 • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de actie dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
 • Voor extra informatie, eventuele meldingen met betrekking tot de actie of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Venn Hypotheken via het e-mailadres: info@vennhypotheken.nl
 • Deze actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook, Twitter of Instagram.
 • Venn Hypotheken is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voorvloeiend uit het plaatsen van de door de deelnemer ingestuurde foto’s.

De deelnemers

 • Deelname aan de actie is alleen toegestaan voor personen vanaf 18 jaar.
 • Deelnemer is hoofdbewoner van een koop- of huurwoning.
 • Medewerkers van Venn Hypotheken, anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de actie alsook hun familieleden die onder hetzelfde dak wonen komen niet in aanmerking voor een prijs.
 • Door deel te nemen aan de prijsvraag verklaren deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de actievoorwaarden zoals in dit document beschreven.
 • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
 • Venn Hypotheken kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van de prijs.
 • De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze actie worden verwerkt door Venn Hypotheken met inachtneming van de privacyverklaring van Venn Hypotheken, zoals vermeld op de website https://www.vennhypothekenhypotheken.nl/privacyverklaring/.
 • Door deelname aan de actie is de deelnemer akkoord gegaan met deze actievoorwaarden.
 • Deelnemers geven Venn Hypotheken toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten.
 • Deelnemers zullen hun overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van Venn Hypotheken verlenen voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden.
 • Deelnemers verklaren zich akkoord met het publiceren van een verslag/redactioneel artikel inclusief foto’s in op uitingen van Venn Hypotheken.

De actie

 • De prijsvraag loopt tot en met 20 september 2018. Deelname na 20 september 2018 is niet meer mogelijk en deelnemers zullen niet meer in aanmerking komen voor het winnen van ‘Een interieurontwerp’.
 • Om deel te nemen aan deze actie gaan deelnemers naar het actie bericht op Facebook waar ze door het achter laten van een persoonlijke motivatie kunnen meedoen.
 • De meest originele inzending wordt als Winnaar aangeduid.
 • De winnaar krijgt 21 september 2018 via een persoonlijk bericht via Facebook bericht.
 • De winnaar zal verzocht worden de volledige naam/adres/woonplaats/telefoonnummer/email-gegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van het faciliteren van contact.
 • In deze wedstrijd wordt de volgende prijs eenmalig toegekend: een gratis interieurontwerp door Grego Design. Je ontvangt enkele 3D uitwerkingen. De daadwerkelijke uitvoering van het ontwerp dient u desgewenst zelf te verzorgen.
 • De prijs is niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.
 • Ingeval van poging tot fraude of vals spelen, heeft Venn Hypotheken de mogelijkheid om de prijs, die krachtens deze actie worden toegekend, opnieuw in het spel te brengen. De winnaar waarbij Venn Hypotheken een vermoeden van fraude/vals spelen heeft geconstateerd, maakt geen aanspraak op enige prijs van welk type en welke aard dan ook.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Deelname aan de actie is gratis

Vastgesteld op 5 september 2018