Fraudebeleid Venn Hypotheken

Bij Venn Hypotheken doen we er alles aan om financiële criminaliteit zoveel mogelijk tegen te gaan. We leggen hieronder uit hoe we dit doen (fraudebeleid) en wat dat betekent voor jou als klant.

Waarom een fraudebeleid?

Samen met andere hypotheekverstrekkers moeten wij de continuïteit en integriteit van de financiële sector waarborgen. Daarom accepteert Venn Hypotheken geen enkele vorm van fraude. Wij doen er alles aan om te voorkomen dat geld wordt witgewassen of op een andere manier wordt gebruikt voor of uit criminele activiteiten.

Wat verstaan wij onder fraude?

Wij vinden het belangrijk dat onze klanten eerlijk zijn. Van onze klanten verwachten wij dat zij altijd alle informatie aan ons verstrekken, waarvan de klant weet of behoort te weten dat deze gegevens van belang zijn voor het aangaan of behoud van de hypothecaire geldlening. Bijvoorbeeld het doorgeven van niet geregistreerde leningen zoals een DUO of gewijzigde omstandigheden in het inkomen gedurende het acceptatieproces. Ook mag een klant niet in strijd met de algemene voorwaarden handelen. Voorbeelden hiervan zijn (zonder toestemming van Venn Hypotheken) het onderpand verhuren of het onderpand gebruiken voor criminele activiteiten.

Hoe sporen wij fraude op?

Wij monitoren voortdurend al onze hypotheekleningen op fraude indicatoren. Hiervoor gebruiken we onder andere openbare bronnen zoals het Kadaster en het BKR. Daarnaast zijn we aangesloten bij de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH).

Stichting Fraudebestrijding Hypotheken

De Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH) is een samenwerkingsverband van alle Nederlandse hypotheekverstrekkers om hypotheekfraude te voorkomen. Via de SFH werken hypotheekverstrekkers samen bij fraudeonderzoeken en delen (persoons)gegevens met elkaar, volgens het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiele Instellingen.

Fraudebeleid: wat wij bij fraude doen

Wanneer wij een vermoeden van fraude hebben, starten wij een onderzoek. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving. Als er sprake is van een ernstig vermoeden van fraude of aantoonbare fraude kan conform de algemene voorwaarden de lening worden opgeëist. De klant moet dan direct de openstaande hypotheekschuld terugbetalen aan Venn Hypotheken. Als er sprake is van een lopende hypotheekaanvraag wijzen wij die aanvraag af, ook als er al een kredietaanbod is uitgebracht.

Maatregelen bij fraude

Naast het afwijzen van een hypotheekaanvraag of het opeisen van een lening, kunnen wij de volgende maatregelen toepassen:

  • Aangifte doen bij de politie;
  • Eventuele schade op de klant verhalen;
  • De klant opnemen in het intern verwijzingsregister;
  • De klant opnemen in het extern verwijzingsregister (SFH);
  • Andere hypotheekverstrekkers waarschuwen.

Venn Hypotheken brengt de fraudeur altijd schriftelijk op de hoogte van de genomen maatregelen.

Fraude melden?


Wil je melding maken van fraude bij Venn Hypotheken? Stuur dan een e-mail naar [email protected]. Jouw melding wordt vertrouwelijk behandeld door een medewerker van onze afdeling Veiligheidszaken.

Voor de verwerking van deze persoonsgegevens is het privacystatement van Venn Hypotheken van toepassing.

Wettelijke verplichtingen vanuit de Sanctiewetgeving

Naast het bewaken van de continuïteit en integriteit van de financiële sector moet Venn Hypotheken ook voldoen aan de wettelijke verplichtingen vanuit de Sanctiewet. De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de naleving van deze wetgeving.

Venn Hypotheken moet voldoende maatregelen nemen om te voorkomen dat klanten worden geaccepteerd die op sanctielijsten staan. Daarnaast moeten we ook opletten of bestaande klanten op sanctielijsten worden geplaatst. Wij doen controles bij aanvang van de lening, maar dus ook tijdens de looptijd van de lening.

Als een (potentiële) klant op één van deze sanctielijsten voorkomt, zijn wij verplicht om financiële maatregelen te treffen. Eventuele tegoeden of activa worden, voor zover mogelijk, bevroren, we stellen geen middelen meer ter beschikking en leveren geen financiële diensten meer. Daarnaast eisen wij op grond van onze algemene voorwaarden de lening op of verkopen de woning om de lening terug te kunnen betalen.

Wettelijke verplichting vanuit de Wwft: transactiemonitoring

Vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn wij als hypotheekverstrekker verplicht om in het geval van een ongebruikelijke transactie (extra aflossing) nader te onderzoeken waar het geld vandaan komt. Lees meer over transactiemonitoring.

Neem contact met mij op

Vul het onderstaande formulier in en neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Vul je volledige naam in. Dit veld is verplicht.

Vul je e-mailadres in. Dit veld is verplicht.

Vul je telefoonnummer in. Dit veld is optioneel.

Je e-mail is verstuurd, er wordt zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen.