Veelgestelde hypotheekvragen

Vind hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen over jouw (toekomstige) Venn-hypotheek. Staat jouw vraag er niet tussen of kom je er niet uit? Neem dan contact op met je hypotheekadviseur of vind een adviseur bij jou in de buurt. 

Aflossen

Hoe kan ik extra aflossen?

Je kunt dit overmaken op bankrekeningnummer NL44ABNA0408254726 onder vermelding van ‘extra aflossing’ en je leningnummer. Heb je verschillende leningdelen, vermeld dan ook van welk leningdeel afgelost moet worden.

Als je meer overmaakt dan het toegestane boetevrije bedrag is het mogelijk dat er boeterente in rekening wordt gebracht. Dat wordt dan in mindering gebracht op de extra aflossing. Je ontvangt altijd een bevestiging met een overzicht van de nieuwe gegevens en je nieuwe maandtermijn.

Je kunt ook heel makkelijk extra aflossen via mijnhypotheekonline. Je kunt zelf je aflossing ingeven, je nieuwe maandlasten bekijken en via iDEAL betalen.

Wat gebeurt er als ik een extra aflossing heb gedaan? Verandert mijn maandbedrag?

De verwerking van het bedrag vindt uiterlijk 2 weken na ontvangst van het bedrag plaats. Een eventuele boeterente (indien er meer dan het toegestane boetevrije bedrag wordt overgemaakt) wordt verrekend. Je ontvangt een bevestiging met hierin je nieuwe leninggegevens en je nieuwe maandtermijn. Ook op mijnhypotheekonline kun je jouw gegevens raadplegen. In verband met de verwerkingstijd kun je de aflossing niet gelijk zien.

Wat gebeurt er als ik mijn hypotheek volledig heb afgelost?

Je ontvangt hiervan een bevestiging. De notaris zorgt dat de hypotheek wordt verwijderd uit het hypothekenregister. De betaling van je maandtermijn wordt automatisch stopgezet.

Uiterlijk 6 weken na algehele aflossing van je lening ontvang je de jaaropgave.

Wanneer kan ik mijn volledige hypotheek boetevrij aflossen?

Je kunt boetevrij aflossen:

  • Op de renteherzieningsdatum van je lening;
  • Indien er bij overlijden van een van de hypotheekgevers een uitkering komt uit een levensverzekering en/of overlijdensrisicoverzekering.
  • Bij verkoop van je woning.
  • Als voor verlenen van hoofdelijk ontslag een verplichte aflossing moet plaatsvinden.
  • Op de einddatum van je lening.

Hoeveel kan ik per jaar extra aflossen?

Je kunt maximaal 15% per kalenderjaar aflossen. Hierbij wordt uitgegaan van de oorspronkelijke hoofdsom van jouw lening.

Wijzigingen aan mijn hypotheek

Moet ik kosten betalen voor het wijzigen van mijn hypotheek?

Ja, voor het wijzigen van je hypotheek wordt € 150,- in rekening gebracht.

Ik wil de hypotheekconstructie wijzigen. Hoe kan ik dit regelen?

Wij adviseren je in dit geval contact op te nemen met je financieel adviseur. Hij kijkt dan samen met jou naar de mogelijkheden.

Waar kan ik een overlijden melden?

Je kunt een mail sturen naar info@stater.nl. Vergeet hierbij niet het leningnummer te melden. Wij nemen je verzoek dan zo spoedig mogelijk in behandeling. Vaak zijn extra documenten benodigd. Je ontvangt hiervan dan bericht.

Hoe pas ik de tenaamstelling aan van mijn hypotheek?

Je kunt een mail sturen naar info@stater.nl. Vergeet hierbij niet het leningnummer te melden. Wij nemen je verzoek dan zo spoedig mogelijk in behandeling. Vaak zijn extra documenten benodigd. Je ontvangt hiervan dan bericht.

Ik wil gaan verbouwen. Hoe vraag ik een tweede hypotheek aan?

Je gaat hiervoor naar je financieel adviseur. Het is uiteraard mogelijk dat je aanvraag wordt ingediend door dezelfde adviseur als bij de eerste hypotheek. Hij zal de mogelijkheden met je bespreken en een aanvraag indienen.

Mijn partner en ik gaan scheiden. Hoe vraag ik ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid aan?

Wij adviseren je contact op te nemen met een financieel adviseur. Je financiële situatie zal gaan veranderen en het is belangrijk dat alles goed op een rijtje wordt gezet. Je financieel adviseur zal de aanvraag bij ons indienen. Voor de beoordeling van het hoofdelijk ontslag wordt er opnieuw getoetst of de hypotheeklasten gedragen kunnen worden. Hiervoor zijn inkomensgegevens nodig, maar ook echtscheidingsbescheiden.

Bouwdepot

Welke rente wordt er over mijn bouwdepot vergoed?

Je ontvangt over het tegoed van je bouwdepot een rente die gelijk is aan je hypotheekrente – 1%.

Al mijn verbouwingswerkzaamheden zijn uitgevoerd en er is nog een bedrag in mijn bouwdepot. Kan ik dit bedrag ontvangen?

Dat is mogelijk tot een bedrag van € 5.000,-. Is dit bedrag hoger dan € 5.000,-, dan wordt dit op de hoofdsom van je lening afgelost.

Is het mogelijk dat mijn bouwdepot wordt verlengd?

Je kunt je bouwdepot verlengen met 6 maanden. Je kunt hiervoor een verzoek indienen door een mail te sturen naar info@stater.nl. Vergeet niet je leningnummer te vermelden.

Mag ik het restant op mijn bouwdepot gebruiken voor andere verbouwingen?

Nee, dat is niet mogelijk.

De geplande energiebesparende voorzieningen zijn goedkoper. Of je hebt deze slechts gedeeltelijk uitgevoerd. En er blijft nog een bedrag over op je bouwdepot. Dit bedrag kun je dan niet gebruiken voor andere verbouwingen en moet je extra aflossen op je hypotheek.

Kies je ervoor de energiebesparende maatregelen uiteindelijk toch niet door te voeren? Ook dan verwerken wij het bedrag op het bouwdepot als extra aflossing op je hypotheek.

Hoe kan ik een nota laten uitbetalen?

Je kunt nota’s heel makkelijk uploaden via mijnhypotheekonline. Hier vind je ook een actueel overzicht van je bouwdepot tegoed.

Rente

Welke rente krijg ik op renteverlengingsdatum?

Is de hypotheekrente voor je lening op het moment van renteherzieningsdatum lager dan de rente zoals vermeld in het verlengingsvoorstel dan krijg je deze lagere rente. Is de rente gelijk of hoger, dan krijg je de rente zoals vermeld in het verleningsvoorstel.

Op deze pagina vind je meer informatie en een aantal voorbeelden.

Wanneer ontvang ik een verlengingsvoorstel?

Uiterlijk 3 maanden voor de einddatum van je renteherzieningsdatum ontvang je een aanbod voor een verlengingsvoorstel.

Kan ik de rente verlagen als de waarde van mijn woning is gestegen?

Als de woningwaarde is gestegen kan de rente van je hypotheek mogelijk worden verlaagd.

Hoe werkt het?
Of je recht hebt op een lagere rente hangt af van de lening/waarde verhouding. Deze bereken je door het resterende hypotheekbedrag te delen door de nieuwe marktwaarde van je woning. Dit percentage bepaalt in welke tariefklasse je hypotheek valt. Op het moment dat het rentetarief wordt vastgelegd, maken wij een foto van het voor jou geldende renteblad. Alle tariefklassen en daarbij behorende rentetarieven vastgelegd in dit renteblad zijn van toepassing tijdens de door jou gekozen rentevastperiode. Als blijkt dat je hypotheek in een lagere tariefklasse valt, dan zullen wij de rente wijzigen.

Wat moet ik doen?
De nieuwe marktwaarde kan je aantonen met een taxatierapport (niet ouder dan 6 maanden vanaf moment van verzoek). Is de waarde van je woning 80% of minder t.o.v. de hypotheek, dan kan je ook een WOZ beschikking opsturen om de verhoogde marktwaarde aan te tonen. Het verzoek om de marktwaarde aan te passen kan je, inclusief je leningnummer en contactgegevens,  mailen naar info@stater.nl.

De rente in mijn voorstel is hoger dan op passeerdatum, welke rente krijg ik?

Je krijgt het laagste van het rentetarief genoemd in het kredietvoorstel en het tarief op moment van passeren.

Op het moment dat het rentetarief wordt vastgelegd, maken wij een foto van het voor jouw geldende renteblad. Alle tariefklassen en daarbij behorende rentetarieven vastgelegd in dit renteblad zijn van toepassing tijdens de door jou gekozen rentevastperiode.

Energie Besparende Voorzieningen

Wat wordt verstaan onder energiebesparende maatregelen?

Bij je aanvraag is er al een specificatie opgegeven van de door jou aan te brengen energiebesparende maatregelen. Hierbij moet sprake zijn van een aantoonbare vermindering van de energiekosten. Het gaat daarbij dan bijvoorbeeld om het plaatsen zonnecollectoren, dakisolatie of het plaatsen van een hr-ketel.

Kan ik mijn hypotheek verhogen voor eerdere investeringen op het gebied van energiebesparing?

Je hebt al eerder energiebesparende maatregelen getroffen in je woning. Dan kun je deze achteraf niet meer financieren via je hypotheek bij Venn Hypotheken. Alleen nieuwe energiebesparende maatregelen worden gefinancierd.

NHG (Nationale Hypotheek Garantie)

Hoeveel kan ik lenen met NHG?

Het maximale aankoopbedrag is gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. Per 1 januari 2021 mag het aankoopbedrag van jouw woning maximaal € 325.000 zijn. Voor woningen waarin geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen, stijgt de NHG kostengrens naar maximaal €344.500.

Wat kost NHG?

Voor een hypotheek met de veiligheid van NHG betaal je eenmalig een premie van 0,7% over het totale hypotheekbedrag. Je kunt de premie in veel gevallen meefinancieren. Omdat de NHG-premie aftrekbaar is van de belasting en je met NHG een lagere rente betaalt, heb je deze kosten snel terugverdiend.

Wanneer kan ik een hypotheek met NHG krijgen?

Je kunt een hypotheek met NHG afsluiten als je een woning koopt of als je een tweede hypotheek afsluit voor een verbouwing.

Ben je zzp’er of flexwerker dan kan ook jij een hypotheek met NHG afsluiten. Lees meer op www.nhg.nl/Consument/NHG-afsluiten

Let op: een hypotheek met NHG kan bij Venn Hypotheken alleen als je de jaarcijfers van de laatste 3 kalenderjaren kunt overleggen.

Wat is NHG (Nationale Hypotheek Garantie)?

NHG staat voor ‘Nationale Hypotheek Garantie’ en wordt verstrekt door Stichting Waarborgfonds Eigen Woning. Je kunt NHG krijgen als je een hypotheek afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. Kies je voor een woning met NHG dan beperk je de financiële risico’s. Nu, maar ook in de toekomst.

Vangnet als je de hypotheek niet meer kunt betalen
Het leven loopt soms anders dan je van tevoren had verwacht. Veranderingen, zoals scheiding, arbeidsongeschiktheid, ontslag of overlijden, kunnen grote invloed hebben op je financiële situatie. Het wordt dan lastig om je hypotheek te betalen en verkoop van de woning kan dan soms de enige optie zijn. Dan kan er een tekort ontstaan, omdat de opbrengst lager is dan het bedrag dat je nog moet terugbetalen. Met NHG beperk je de financiële gevolgen en heb je in deze vervelende periode een vangnet waarop je kunt vertrouwen. Als de opbrengst van je woning namelijk lager is dan de uitstaande hypotheek, kan NHG jou deze restschuld kwijtschelden. Voorwaarde is wel dat je er alles aan hebt gedaan om de schuld zo klein mogelijk te houden en dat je voldoet aan de voorwaarden die het Waarborgfonds stelt.

Voordelig
Wanneer je een hypotheek afsluit met NHG, betaal je een lagere hypotheekrente. Dat betekent dat je jaarlijks honderden euro’s kunt besparen. Voor een hypotheek met de veiligheid van NHG betaal je eenmalig een premie van 0,7% over het totale hypotheekbedrag. Je kunt die premie in veel gevallen meefinancieren. Omdat de NHG-premie aftrekbaar is van de belasting en je een lagere rente betaalt, heb je deze kosten snel terugverdiend.

Wil je graag meer informatie over de Nationale Hypotheek Garantie? Bekijk dit filmpje of lees meer op www.nhg.nl. Uiteraard kun je met vragen ook altijd terecht bij een adviseur bij jou in de buurt.

MijnHypotheekOnline

Kan ik mijn jaaropgave raadplegen?

Ja, je jaaropgave vind je eenvoudig via mijnhypotheekonline onder het tabje ‘documenten’.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten voor MijnHypotheekOnline. Wat moet ik doen?

Je vraagt gemakkelijk hier een nieuw wachtwoord aan. Vervolgens ontvang je op je e-mailadres een nieuwe link voor het instellen van het wachtwoord voor MijnHypotheekOnline.

Ik denk dat de gegevens niet kloppen die ik op MijnHypotheekOnline zie staan. Wat moet ik doen?

Je kunt hiervoor een mail sturen naar info@stater.nl. Vergeet niet je leningnummer te vermelden.

Betalingen

Ik wil de incasso op een andere dag laten plaatsvinden. Kan dat?

Dit is helaas niet mogelijk. De incasso vindt altijd plaats op de voorlaatste werkdag van de maand.

De automatische incasso is mislukt. Kan ik het bedrag zelf overmaken?

Als het hypotheekbedrag niet afgeschreven kan worden van jouw rekening, ontstaat een betalingsachterstand. Je kunt in dat geval het beste het bedrag zelf overmaken naar NL44ABNA0408254726 ten name van Venn Hypotheken onder vermelding van je leningnummer.

Wanneer vindt de incasso plaats?

De incasso van jouw maandtermijn vindt plaats op de voorlaatste werkdag van de maand. Wij vragen daarom ook ervoor te zorgen dat er voldoende geld op jouw rekening staat. Je betaalt het maandtermijn achteraf. Dat betekent bijvoorbeeld dat met een incasso per 30 maart, je het maandtermijn van maart betaalt.

Ik kan mijn maandelijkse incasso niet meer betalen. Wat moet ik doen?

Neem hiervoor direct contact op met Hypocasso, te bereiken op 033-4229411 of via info@hypocasso.nl. Je kunt je situatie bespreken. Samen wordt gekeken naar mogelijke oplossingen.

Hoe kan ik mijn bankrekeningnummer wijzigen?

Je kunt dit heel makkelijk doen via mijnhypotheekonline. Vul het formulier in en druk op de knop ‘verzenden’. Je ontvangt binnen enkele dagen een SEPA machtiging van ons. Deze kun je vervolgens invullen, ondertekenen en terugsturen met een kopie van je bankafschrift waaruit blijkt dat het rekeningnummer op jouw naam staat.

Algemene Voorwaarden

Waar kan ik mijn algemene voorwaarden vinden?

De algemene voorwaarden zijn met je kredietaanbod meegestuurd. Daarnaast vind je ze op de website of op mijnhypotheekonline.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Je kunt een klacht indienen via ckm@stater.nl. Graag hierbij je leningnummer vermelden en de omschrijving van je klacht. Wij nemen je klacht met zorgvuldigheid in behandeling.

Maandbedrag

Wanneer start de betaling van het nieuwe maandbedrag?

Je ontvangt altijd een bevestiging van het nieuwe maandbedrag. Hierin staat wanneer de nieuwe maandtermijn start. In ieder geval gaat de nieuwe termijn altijd op de eerste van de maand in. Je betaalt per maand achteraf. Dat betekent dat pas een maand later dan de ingangsdatum van je nieuwe maandtermijn de nieuwe maandtermijn wordt geïncasseerd.

Hoe kan ik mijn maandbedrag verhogen?

Je kunt hiervoor een verzoek indienen via info@stater.nl. Vermeld hierbij altijd je leningnummer en wat het nieuwe bedrag moet worden.
De verhoging wordt dan aangewend als extra aflossing op je lening.

Hypotheek Kennisplein

Als het om hypotheken gaat, denk je al snel aan moeilijke begrippen en lastige processen. Het is ook niet een gemakkelijk onderwerp, maar wij helpen je graag verder. Daarom vind je op ons Hypotheek Kennisplein artikelen in gewone-mensen-taal en praktische tips.

Neem contact met mij op

Vul het onderstaande formulier in en neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Vul je volledige naam in. Dit veld is verplicht.

Vul je e-mailadres in. Dit veld is verplicht.

Vul je telefoonnummer in. Dit veld is optioneel.

Je e-mail is verstuurd, er wordt zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen.