Transactiemonitoring

Bij Venn Hypotheken doen we er alles aan om financiële criminaliteit zoveel mogelijk tegen te gaan. Transactiemonitoring is hier onderdeel van. We leggen hieronder uit waarom we dit doen en wat dat betekent voor jou als klant.

Waarom wij transacties monitoren

Venn Hypotheken bestrijdt witwassen en het financieren van terrorisme. Als hypotheekverstrekker zijn wij, vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), verplicht om in het geval van een ongebruikelijke transactie (extra aflossing) nader te onderzoeken waar het geld vandaan komt. We vragen je dan extra informatie over de bron of herkomst van het geld.

Een ongebruikelijke transactie moeten wij verplicht melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland). Zij registreren deze melding als een melding ongebruikelijke transactie. Vervolgens beoordeelt de FIU-Nederland of de ongebruikelijke transactie verdacht is en moet worden onderzocht door een opsporingsinstantie of een veiligheidsdienst.

transactiemonitoring

Wat betekent dit voor jou als klant

Als je een extra aflossing doet en deze aflossing voldoet niet aan het klantprofiel, sturen we je een brief waarin we om een toelichting vragen. We vragen je om aan te tonen waar het geld, waarmee de lening is afgelost, vandaan komt. Dit moet vervolgens door jou worden onderbouwd met objectieve gegevens, zoals een schenkingsovereenkomst, bankafschriften, bewijs van bonus, etc. Als je niet meewerkt aan dit onderzoek of als wij vinden, nadat de stukken zijn aangeleverd, dat er mogelijk sprake is van een ongebruikelijke transactie, dan zijn wij verplicht om deze transactie te melden bij de FIU-Nederland.

Herkomst van geld aantonen

Hoe toon je aan waar het geld van de overboeking vandaan komt? Bijvoorbeeld door de volgende documenten aan te leveren:

Een overzicht van de (spaar)rekening van de afgelopen 12 maanden. Grote bijschrijvingen (vanaf €2.500) moeten onderbouwd worden met de herkomst van het eigen geld (zie onderstaande mogelijkheden hoe dit onderbouwd dient te worden).

 • De schenkingsovereenkomst of de aangifte schenkbelasting.
 • Bankafschrift met de overboeking.

Een verklaring van erfrecht en een bankafschrift met de overboeking waarop de erfenis is bijgeschreven.

 • De leningovereenkomst met de volgende gegevens:
  • Het bedrag en het doel van de lening.
  • De NAW gegevens van degene(n) die het bedrag aan jou leent.
 • Bankafschrift met de overboeking.
 • Meest recente belastingaangifte (inkomstenbelasting), en/of
 • Loonstroken van de laatste 3 maanden met daarop de naam en het adres van de werkgever.
 • Ondertekende brief van de advocaat of accountant die bij de verkoop betrokken was.
 • Verkoopcontract.
 • Laatste jaarrekening van het bedrijf of laatste aangifte inkomstenbelasting.
 • Bankafschrift met de overboeking.
 • Overschrijvingsbewijs van de RDW of verkoopovereenkomst.
 • Bankafschrift met de bijschrijving op de rekening.
 • Beleggingsoverzicht waaruit blijkt dat beleggingen verkocht zijn.
 • Bankafschrift met de overboeking.
 • Afrekening van de notaris.
 • Bankafschrift met de overboeking.

Voor de verwerking van deze persoonsgegevens is het privacystatement van Venn Hypotheken van toepassing.

Transactiemonitoring als onderdeel van ons fraudebeleid

Samen met andere hypotheekverstrekkers moeten wij de continuïteit en integriteit van de financiële sector waarborgen. Daarom accepteert Venn Hypotheken geen enkele vorm van fraude. Wij doen er alles aan om te voorkomen dat geld wordt witgewassen of op een andere manier wordt gebruikt voor of uit criminele activiteiten. Lees meer over ons fraudebeleid.

Neem contact met mij op

Vul het onderstaande formulier in en neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Vul je volledige naam in. Dit veld is verplicht.

Vul je e-mailadres in. Dit veld is verplicht.

Vul je telefoonnummer in. Dit veld is optioneel.

Je e-mail is verstuurd, er wordt zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen.