Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoord op een aantal veelgestelde vragen. Wij hebben ze per onderwerp gesorteerd.

Gemakkelijk Groen

Als er voldoende ruimte is binnen je notariële inschrijving (tot welk bedrag je jouw woning in onderpand hebt gegeven aan Venn Hypotheken) kan dit zonder tussenkomst en kosten van de notaris. Heb jij je Venn hypotheek na 1 juli 2022 afgesloten? Dan heeft Venn Hypotheken al gezorgd voor voldoende inschrijving. In MijnHypotheekOnline kan je eenvoudig zelf zien of je voldoende inschrijving hebt.
Het Gemakkelijk Groen® leningdeel is toegevoegd aan bijna alle advies software pakketten. Je vindt dit in het lijstje aflosvormen: annuïtair, lineair, aflossingsvrij en Gemakkelijk Groen (annuïtair) of onder speciale duurzaamheidsleningen.
Bestaande klanten kunnen zelf via MijnHypotheekOnline Gemakkelijk Groen® aanvragen als onderhandse verhoging, mits er voldoende inschrijving is en de inkomenstoetsing positief is.
Jouw klant maakt heel eenvoudig zelf een afspraak voor deskundig energieadvies aan huis via onze website.
Gemakkelijk Groen® heeft een maximaal leningbedrag van € 10.000,-. Met EBB en EBV kan je ook een hogerbedrag lenen. Bij Gemakkelijk Groen® blijft het leningdeel buiten de hoofdsom voor het bepalen van de tariefklasse. Bij EBB en EBV telt het geleende bedrag wel mee in de hoofdsom.
Met Gemakkelijk Groen® kun je jouw hypotheek verhogen met minimaal € 5.000 tot maximaal € 10.000 voor het aanschaffen van energiebesparende maatregelen. Via onze website maak je zelf een afspraak met een energieadviseur van De Energiebespaarders. Zij geven jou persoonlijk verduurzamingsadvies aan huis. Je krijgt direct inzicht in de beste energiebesparende maatregelen, kosten en verwachte terugverdientijd. Dit komt helder en professioneel op papier te staan. Ga je akkoord met de offerte, dan nemen zij ook (indien gewenst) de volledige coördinatie en installatie uit handen. En profiteer jij bovendien van garantie over je aankoop. Door je huis te verduurzamen, heb je direct voordeel. Je verlaagt de energiekosten, ontziet het klimaat én je verbetert de waarde van je huis. Zijn alle energiebesparende maatregelen? Dan ontvang je tot slot een nieuw energielabel. Je kunt Gemakkelijk Groen® direct bij het afsluiten van je nieuwe hypotheek via je hypotheekadviseur aanvragen of later zelf regelen via MijnHypotheekOnline.
Onder energiebesparende maatregelen worden verstaan (artikel 1 van Trhk):
 • Gevelisolatie;
 • Dakisolatie;
 • Vloerisolatie;
 • Leidingisolatie;
 • HR beglazing (ten minste HR ++);
 • Energiezuinige deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen indien deze worden getroffen in combinatie met HR beglazing (ten minste HR ++);
 • Douche-warmtewinningssysteem;
 • Energiezuinig ventilatiesysteem indien deze voorziening wordt getroffen in combinatie met andere energiebesparende maatregelen;
 • Warmtepompen;
 • Zonnecellen of een combinatie van de genoemde maatregelen.
Als je al een hypotheek hebt, kun je Gemakkelijk Groen® aanvragen via MijnHypotheekOnline. Als je een nieuwe hypotheek afsluit bij Venn Hypotheken kun je Gemakkelijk Groen® toevoegen als extra leningdeel. In sommige gevallen is Gemakkelijk Groen® niet mogelijk, omdat:
 • je niet voldoende inschrijvingsruimte hebt;
 • je in een appartement woont;
 • je een nieuwbouwwoning koopt;
 • je een gezamenlijk toetsingsinkomen hebt onder € 33.000,-;
 • je een betalingsachterstand hebt.
Als je Gemakkelijk Groen® aanvraagt, dan voeren wij een aantal toetsen uit. Wij toetsen bijvoorbeeld je inkomen en doen een BKR-toets. De uitkomst van de toetsing kan zijn dat je Gemakkelijk Groen® niet kunt afsluiten. Heb jij nog geen Venn hypotheek? Of is Gemakkelijk Groen® niet haalbaar? Jouw adviseur kan jou adviseren over de mogelijkheden.
Je kunt Gemakkelijk Groen® direct bij het afsluiten van je nieuwe hypotheek via je hypotheekadviseur aanvragen of later zelf aanvragen via MijnHypotheekOnline. Doorloop dan de stappen op het tabblad ‘Verduurzaming’ en onderteken het kredietaanbod.
Heb je al een Venn hypotheek? Dan kun je Gemakkelijk Groen® zelf aanvragen via MijnHypotheekOnline, zonder dat je daarvoor naar een hypotheekadviseur hoeft. En je hoeft hiervoor niet naar de notaris wanneer je voldoende inschrijving hebt in je hypotheek. Heb jij je Venn hypotheek na 1 juli 2022 afgesloten? Dan heeft Venn Hypotheken al gezorgd voor voldoende inschrijving. In MijnHypotheekOnline kan je eenvoudig zelf zien of je voldoende inschrijving hebt. Let op: We gaan ervan uit dat je zelf de kennis en ervaring hebt om te bepalen of Gemakkelijk Groen® lening voor jouw situatie passend is. En dat je de mogelijke risico’s en gevolgen, van bijvoorbeeld overlijden, werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid begrijpt. Gemakkelijk Groen® sluit je af zonder voorafgaand advies van een hypotheekadviseur. Wil je liever toch advies over een extra hypotheek? Dan kan je het beste met je hypotheekadviseur contact opnemen om te bekijken wat voor jouw situatie de beste en passende keuze is. Sluit je Gemakkelijk Groen® af bij een nieuwe hypotheek, dan moet je wel naar een hypotheekadviseur voor het advies en aanvragen van de hypotheek en ga je naar de notaris voor het passeren van je hypotheekakte.
Gemakkelijk Groen® leningdeel, inclusief verduurzamingsadvies aan huis, zorgeloze installatie en een nieuw energielabel, kost € 480,-. Dit zijn eenmalige kosten. Daarnaast betaal je voor het leningdeel maandelijks rente en aflossing.
Het leningdeel wordt altijd annuitair afgelost.
Het leningdeel Gemakkelijk Groen® heeft 1 vaste rente voor de hele looptijd van het leningdeel.
De looptijd van het leningdeel Gemakkelijk Groen® is gelijk aan de looptijd van het langstlopende leningdeel van je bestaande hypotheek. Dit is maximaal 30 jaar.
Als er geld over blijft in je duurzaamheidsdepot, wordt dit afgelost op je hoofdsom (hypotheek).
Uiteraard ben je vrij om door een ander bedrijf energiebesparende maatregelen te laten uitvoeren. Coördinatie hiervan moet je dan zelf oppakken.
Uiteraard ben je vrij om ergens anders verduurzamingsadvies aan te vragen. Eventuele kosten hiervoor zijn dan voor je eigen rekening.
Zijn alle energiebesparende maatregelen uitgevoerd? Dan nemen De Energiebespaarders contact met je op om een nieuw energielabel te regelen. Ook als je kiest voor een andere installateur, nemen ze contact met je op, zodra het bedrag in het duurzaamheidsdepot op is of de looptijd van het duurzaamheidsdepot eindigt.

Verhuisregeling

Overig

Bouwdepot

Je ontvangt over het tegoed van je bouwdepot een rente die gelijk is aan je (gemiddelde) hypotheekrente – 1% punt. Voorbeeld: De rente op je lening bedraagt 2%, dan ontvang je een vergoeding van 2% verminderd met 1% = 1%.
Dat is mogelijk tot een bedrag van € 5.000,00. (uitgezonderd als je een NHG lening hebt). Is dit bedrag hoger dan € 5.000,00, dan wordt dit op de hoofdsom van je lening afgelost. Bij een NHG lening wordt altijd het eventuele openstaande bedrag uit het bouwdepot afgelost op de hoofdsom.
Je kunt je bouwdepot verlengen met 6 maanden. Je kunt hiervoor een verzoek indienen door een mail te sturen naar [email protected]. Vergeet niet je leningnummer te vermelden.
Je kunt nota’s heel makkelijk uploaden via mijnhypotheekonline. Hier vind je ook een actueel overzicht van je bouwdepot tegoed.

Onderpand

Inkomen

Overbruggingskrediet

de. Dit betekent dat je in veel gevallen juist  een hoger overbruggingskrediet kan verkrijgen. 

Betalingen

Als het hypotheekbedrag niet afgeschreven kan worden van jouw rekening, ontstaat een betalingsachterstand. Je kunt in dat geval het beste het bedrag zelf overmaken naar NL44ABNA0408254726 ten name van Venn Hypotheken onder vermelding van je leningnummer.
Dit is helaas niet mogelijk. De incasso vindt altijd plaats op de voorlaatste werkdag van de maand.
Neem hiervoor direct contact op met Mender, te bereiken op 033-4229479 of via [email protected]. Mender helpt mensen met een betalingsachterstand op weg naar duurzaam herstel, zodat zij niet opnieuw in een achterstand komen. Het behoud van de woning is daarbij het uitgangspunt.  Je kunt je situatie bespreken. Samen wordt gekeken naar mogelijke oplossingen.
De incasso van jouw maandtermijn vindt plaats op de voorlaatste werkdag van de maand. Wij vragen daarom ook ervoor te zorgen dat er voldoende geld op jouw rekening staat. Je betaalt het maandtermijn achteraf. Dat betekent bijvoorbeeld dat met een incasso per 30 maart, je het maandtermijn van maart betaalt.
Je kunt dit heel makkelijk doen via mijnhypotheekonline. Vul het formulier in en druk op de knop ‘verzenden’. Je ontvangt binnen enkele dagen een SEPA machtiging van ons. Deze kun je vervolgens invullen, ondertekenen en terugsturen met een kopie van je bankafschrift waaruit blijkt dat het rekeningnummer op jouw naam staat.

MijnHypotheekOnline

Ja, je jaaropgave vind je eenvoudig via mijnhypotheekonline onder het tabje 'documenten'.
Je vraagt gemakkelijk hier een nieuw wachtwoord aan. Vervolgens ontvang je op je e-mailadres een nieuwe link voor het instellen van het wachtwoord voor MijnHypotheekOnline.
Je kunt hiervoor een mail sturen naar [email protected]. Vergeet niet je leningnummer te vermelden.
Je kunt hier een nieuw wachtwoord aanvragen. Je ontvangt dan op uw e-mailadres een nieuwe link voor het instellen van het wachtwoord.

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn met je kredietaanbod meegestuurd. Daarnaast vind je ze op de website of op mijnhypotheekonline.
Je kunt een klacht indienen via [email protected]. Graag hierbij je leningnummer vermelden en de omschrijving van je klacht. Wij nemen je klacht met zorgvuldigheid in behandeling.

Energiebesparende maatregelen

Nee, dat is niet mogelijk. De geplande energiebesparende voorzieningen zijn goedkoper. Of je hebt deze slechts gedeeltelijk uitgevoerd. En er blijft nog een bedrag over op je bouwdepot. Dit bedrag kun je dan niet gebruiken voor andere verbouwingen en moet je extra aflossen op je hypotheek. Kies je ervoor de energiebesparende maatregelen uiteindelijk toch niet door te voeren? Ook dan verwerken wij het bedrag op het bouwdepot als extra aflossing op je hypotheek.
Je hebt al eerder energiebesparende maatregelen getroffen in je woning. Dan kun je deze achteraf niet meer financieren via je hypotheek bij Venn Hypotheken. Alleen nieuwe energiebesparende maatregelen worden gefinancierd.
Onder energiebesparende voorzieningen worden verstaan (artikel 1 van TRHK): • Gevelisolatie. • Dakisolatie. • Vloerisolatie. • Leidingisolatie. • HR beglazing (ten minste HR ++). • Energiezuinige deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen indien deze worden getroffen in combinatie met HR beglazing (ten minste HR ++). • Douche-warmtewinningssysteem. • Energiezuinig ventilatiesysteem indien deze voorziening wordt getroffen in combinatie met andere energiebesparende voorzieningen. • Warmtepompen. • Zonnecellen of een combinatie van de genoemde voorzieningen.

Wijzigingen aan mijn hypotheek

Het is niet toegestaan je woning te verhuren. Indien er sprake is van verhuur onder de Leegstandswet is er een mogelijkheid om de woning te verhuren. Wij adviseren je dit te bespreken met je financieel adviseur.
Ja, voor het wijzigen van je hypotheek kunnen kosten in rekening worden gebracht.
Wij adviseren je in dit geval contact op te nemen met je financieel adviseur. Hij kijkt dan samen met jou naar de mogelijkheden.
Je kunt een mail sturen naar [email protected]. Vergeet hierbij niet het leningnummer te melden. Wij nemen je verzoek dan zo spoedig mogelijk in behandeling. Vaak zijn extra documenten benodigd. Je ontvangt hiervan dan bericht.
Je kunt een mail sturen naar [email protected]. Vergeet hierbij niet het leningnummer te melden. Wij nemen je verzoek dan zo spoedig mogelijk in behandeling. Vaak zijn extra documenten benodigd. Je ontvangt hiervan dan bericht.
Je gaat hiervoor naar je financieel adviseur. Het is uiteraard mogelijk dat je aanvraag wordt ingediend door dezelfde adviseur als bij de eerste hypotheek. Hij zal de mogelijkheden met je bespreken en een aanvraag indienen.
Wij adviseren je contact op te nemen met een financieel adviseur. Je financiële situatie zal gaan veranderen en het is belangrijk dat alles goed op een rijtje wordt gezet. Je financieel adviseur zal de aanvraag bij ons indienen. Voor de beoordeling van het hoofdelijk ontslag wordt er opnieuw getoetst of de hypotheeklasten gedragen kunnen worden. Hiervoor zijn inkomensgegevens nodig, maar ook echtscheidingsbescheiden.
Je kunt kiezen uit 3 verschillende hypotheekvormen:
 • Lineaire hypotheek
 • Annuitaire hypotheek
 • Aflossingsvrije hypotheek
Een combinatie van vormen is ook mogelijk. Op deze pagina vind je een overzicht van alle hypotheekvormen en de verschillen.

NHG (Nationale Hypotheek Garantie)

Het maximale aankoopbedrag is gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. Per 1 januari 2024 mag het aankoopbedrag van jouw woning maximaal € 435.000 zijn. Voor woningen waarin geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen, stijgt de NHG kostengrens naar maximaal €461.100.
Voor een hypotheek met de veiligheid van NHG betaal je eenmalig een premie van 0,6% over het totale hypotheekbedrag. Je kunt de premie in veel gevallen meefinancieren. Omdat de NHG-premie aftrekbaar is van de belasting en je met NHG een lagere rente betaalt, heb je deze kosten snel terugverdiend.
Je kunt een hypotheek met NHG afsluiten als je een woning koopt of als je een tweede hypotheek afsluit voor een verbouwing. Ben je zzp’er of flexwerker dan kan ook jij een hypotheek met NHG afsluiten. Lees meer op www.nhg.nl/ onder het kopje: Huis kopen  
NHG staat voor ‘Nationale Hypotheek Garantie’ en wordt verstrekt door Stichting Waarborgfonds Eigen Woning. Je kunt NHG krijgen als je een hypotheek afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. Kies je voor een woning met NHG dan beperk je de financiële risico’s. Nu, maar ook in de toekomst. Vangnet als je de hypotheek niet meer kunt betalen Het leven loopt soms anders dan je van tevoren had verwacht. Veranderingen, zoals scheiding, arbeidsongeschiktheid, ontslag of overlijden, kunnen grote invloed hebben op je financiële situatie. Het wordt dan lastig om je hypotheek te betalen en verkoop van de woning kan dan soms de enige optie zijn. Dan kan er een tekort ontstaan, omdat de opbrengst lager is dan het bedrag dat je nog moet terugbetalen. Met NHG beperk je de financiële gevolgen en heb je in deze vervelende periode een vangnet waarop je kunt vertrouwen. Als de opbrengst van je woning namelijk lager is dan de uitstaande hypotheek, kan NHG jou deze restschuld kwijtschelden. Voorwaarde is wel dat je er alles aan hebt gedaan om de schuld zo klein mogelijk te houden en dat je voldoet aan de voorwaarden die het Waarborgfonds stelt. Voordelig Wanneer je een hypotheek afsluit met NHG, betaal je een lagere hypotheekrente. Dat betekent dat je jaarlijks honderden euro's kunt besparen. Voor een hypotheek met de veiligheid van NHG betaal je eenmalig een premie van 0,6% over het totale hypotheekbedrag. Je kunt die premie in veel gevallen meefinancieren. Omdat de NHG-premie aftrekbaar is van de belasting en je een lagere rente betaalt, heb je deze kosten snel terugverdiend. Wil je graag meer informatie over de Nationale Hypotheek Garantie? Bekijk dit filmpje of lees meer op www.nhg.nl. Uiteraard kun je met vragen ook altijd terecht bij een adviseur bij jou in de buurt.

Aflossen

Je ontvangt hiervan een bevestiging. De notaris zorgt dat de hypotheek wordt verwijderd uit het hypothekenregister. De betaling van je maandtermijn wordt automatisch stopgezet. Uiterlijk 6 weken na algehele aflossing van je lening ontvang je de jaaropgave.
Je kunt boetevrij aflossen:
 • Op de renteherzieningsdatum van je lening;
 • Indien er bij overlijden van een van de hypotheekgevers een uitkering komt uit een levensverzekering en/of overlijdensrisicoverzekering.
 • Bij verkoop van je woning.
 • Als voor verlenen van hoofdelijk ontslag een verplichte aflossing moet plaatsvinden.
 • Op de einddatum van je lening.
De verwerking van het bedrag vindt uiterlijk 2 weken na ontvangst van het bedrag plaats. Een eventuele boeterente (indien er meer dan het toegestane boetevrije bedrag wordt overgemaakt) wordt verrekend. Je ontvangt een bevestiging met hierin je nieuwe leninggegevens en je nieuwe maandtermijn. Ook op mijnhypotheekonline kun je jouw gegevens raadplegen. In verband met de verwerkingstijd kun je de aflossing niet gelijk zien.
Extra aflossen kan eenvoudig via mijnhypotheekonline. Je kunt zelf je aflossing ingeven, je nieuwe maandlasten bekijken en via iDEAL betalen. Als je meer overmaakt dan het toegestane boetevrije bedrag, dan wordt er een boete berekend. Los je via mijnhypotheekonline af, dan zie je direct of en welk bedrag de boete is. Deze wordt dan in mindering gebracht op de extra aflossing. Je ontvangt altijd een bevestiging met een overzicht van de nieuwe gegevens en je nieuwe maandtermijn. Je kunt de extra aflossing eventueel ook overmaken op bankrekeningnummer NL44ABNA0408254726 onder vermelding van ‘extra aflossing’ en je leningnummer. Heb je verschillende leningdelen, vermeld dan ook van welk leningdeel afgelost moet worden.
Je kunt maximaal 15% per kalenderjaar boetevrij aflossen. Hierbij wordt uitgegaan van de oorspronkelijke hoofdsom van jouw lening.

Maandbedrag

Je ontvangt altijd een bevestiging van het nieuwe maandbedrag. Hierin staat wanneer de nieuwe maandtermijn start. In ieder geval gaat de nieuwe termijn altijd op de eerste van de maand in. Je betaalt per maand achteraf. Dat betekent dat pas een maand later dan de ingangsdatum van je nieuwe maandtermijn de nieuwe maandtermijn wordt geïncasseerd.
Je kunt hiervoor een verzoek indienen via [email protected]. Vermeld hierbij altijd je leningnummer en wat het nieuwe bedrag moet worden. De verhoging wordt dan aangewend als extra aflossing op je lening.

Rente

Je ontvangt de rente zoals vermeld in het verleningsvoorstel.
Uiterlijk 3 maanden voor de einddatum van je renteherzieningsdatum ontvang je een aanbod voor een verlengingsvoorstel.
Als de woningwaarde is gestegen kan de rente van je hypotheek mogelijk worden verlaagd. Hoe werkt het? Of je recht hebt op een lagere rente hangt af van de lening/waarde verhouding. Deze bereken je door het resterende hypotheekbedrag te delen door de nieuwe marktwaarde van je woning. Dit percentage bepaalt in welke tariefklasse je hypotheek valt. Op het moment dat het rentetarief wordt vastgelegd, maken wij een foto van het voor jou geldende renteblad. Alle tariefklassen en daarbij behorende rentetarieven vastgelegd in dit renteblad zijn van toepassing tijdens de door jou gekozen rentevastperiode. Als blijkt dat je hypotheek in een lagere tariefklasse valt, dan zullen wij de rente wijzigen. Wat moet ik doen? De nieuwe marktwaarde kan je aantonen met een taxatierapport (niet ouder dan 6 maanden vanaf moment van verzoek). Het verzoek om de marktwaarde aan te passen kan je, inclusief je leningnummer en contactgegevens, mailen naar [email protected].
Venn Hypotheken hanteert offerterente. Je ontvangt de rente zoals vermeld in het kredietvoorstel.

Neem contact met mij op

Vul het onderstaande formulier in en neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Vul je volledige naam in. Dit veld is verplicht.

Vul je e-mailadres in. Dit veld is verplicht.

Vul je telefoonnummer in. Dit veld is optioneel.

Je e-mail is verstuurd, er wordt zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen.