Het Energiebespaarbudget

In de praktijk blijkt dat veel klanten hun huis willen verduurzamen, maar op het moment van afsluiten van de hypotheek nog niet precies weten hoe. Met het energiebespaarbudget kunnen klanten een indicatieve kostenspecificatie aanleveren en later toch besluiten het budget te besteden aan andere energiebesparende voorzieningen (EBV).

Als u uw klanten in een vroeg stadium wijst op het Energiebespaarbudget, biedt u hen een kans om op de energielasten te besparen én een steentje bij te dragen aan een beter klimaat!

Berekening

Maximale lening tot 106%

In 2018 geldt in Nederland 100% van de marktwaarde als maximale lening bij hypotheekverstrekking. Wanneer ook geïnvesteerd wordt in EBV, mag tot en met 106% van de marktwaarde worden geleend: het Energiebespaarbudget. Dit geldt voor zowel NHG als niet-NHG-leningen.

Kostengrens

Voor het aanvragen van een lening boven de marktwaarde moet een kostenspecificatie van de EBV aangeleverd worden. Hiervoor volstaat een overzicht met de voorgenomen maatregelen en een kosteninschatting per maatregel. Uitbetaling van de declaraties vindt alleen plaats als op basis van nota’s is aangetoond dat de kosten voor EBV zijn gemaakt. Dit hoeven niet dezelfde EBV te zijn als oorspronkelijk ingeschat.

Verruiming financieringslast

Het treffen van EBV, zoals het isoleren van de woning, dubbele HR++ beglazing of de aanschaf van een zuinige HR ketel, zorgt vaak voor een besparing op de energierekening. Bij de berekening van de financieringslast mag daarom een bedrag buiten beschouwing worden gelaten:

  • Bij energiebesparende voorzieningen of bij een woning die een energielabel van ten minste A++ heeft (afgegeven vóór 1 januari 2015) of bij een woning met een energieprestatiecoëfficiënt van ten hoogste 0,6. Een bedrag van maximaal € 9.000,- mag buiten beschouwing worden gelaten voor de berekening van de financieringslast.
  • Bij een NulopdeMeter-woning waarvoor een energieprestatiegarantie is afgegeven voor een periode van ten minste 10 jaar. Een bedrag van € 25.000,- mag buiten beschouwing worden gelaten voor het bepalen van de maximale financieringslast.

De verruiming geldt alleen voor toetsinkomens vanaf € 33.000,-.

Neem contact met mij op

Vul het onderstaande formulier in en neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Vul je volledige naam in. Dit veld is verplicht.

Vul je e-mailadres in. Dit veld is verplicht.

Vul je telefoonnummer in. Dit veld is optioneel.

Je e-mail is verstuurd, er wordt zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen.